Contact form


Administratorem danych jest HAZNER LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA działający jako Przychodnia stomatologiczna Nano-Dent, z siedzibą w Świdnicy przy ul. Śląskiej 3A, 58-100 Świdnica, NIP: 8842786643, REGON: 368853335, tel. +48 (74) 661 45 96.

Informujemy, że dane osobowe podawane przez Ciebie w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu realizacji Twoich zapytań i udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Po zrealizowaniu Twojego zapytania dane te zostaną usunięte, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dalszego przechowywania. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym, które wspierają nas w obsłudze systemu informatycznego, poczty elektronicznej oraz hostingu strony internetowej. Wszystkie te podmioty przetwarzają dane zgodnie z obowiązującym prawem i zapewniają ich pełną ochronę.

Przypominamy, że masz prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dbamy o Twoje dane osobowe i zapewniamy, że są one przetwarzane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności.

Contact details

Śląska 3A,
58-100 Świdnica

Paweł Hazner
+48 601 884 469
+48 (74) 667 45 96
pawel@nano-dent.pl

Śląska 3A,
58-100 Świdnica

Agata Berkowicz-Hazner
+48 603 330 931
pawel@nano-dent.pl