Chirurgia stomatologiczna

W dzisiejszych czasach chirurgia stomatologiczna to nie tylko usuwanie zębów. Nowoczesne techniki chirurgiczne pozwalają wykorzystać pełen wachlarz możliwości i prób ratowania zęba przed jego usunięciem. Współczesna chirurgia to również zabiegi przygotowujące do leczenia protetycznego (plastyka dziąseł, wydłużanie koron klinicznych) czy ortodontycznego (kortykotomia,, odsłanianie zębów zatrzymanych). A co jeśli wyczerpiemy wszystkie możliwości i ząb zostaje zakwalifikowany do usunięcia? Wtedy do pracy wkracza implantolog, który ocenia warunki i możliwości wszczepienia implantu.

Nowoczesne techniki chirurgiczne to także piezochirurgia, która wykorzystuje ultradźwięki jako technikę wspomagającą lub wyłączną w trakcie zabiegu oraz pozyskiwanie fibryny bogatopłytkowej z własnej krwi pacjenta, następnie odwirowanej w specjalnej wirówce. Tak pozyskany materiał idealnie nadaje się do wykorzystania nie tylko w zabiegach chirurgicznych (jako idealny opatrunek pozabiegowy) ale również w trakcie leczenia kanałowgo .